Yunlin County

P1060095

Dijiu Waterfall (地久瀑布), Zhanghu 

Fairy’s Bath  Waterfall (神仙沐浴池), Zhanghu

Lianxinchi (Chain of Hearts) (連心池), Shibi

Lingquan Tengjiao (靈泉騰蛟), Zhanghu

Longfeng (‘dragon phoenix’) Waterfall (龍鳳瀑布), Zhanghu

Penglai Waterfall (蓬萊瀑布), Caoling

Tianchang Waterfall (天長瀑布), Zhanghu

Tongxin Waterfall (同心瀑布), Caoling

Water Curtain Cave (水濂洞), Caoling

Youqing Valley (幽情谷), Caoling

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s