Nantou County

IMG_2547

MAP (click here)

WATERFALLS

Dexing Waterfall (德興瀑布), Lugu

Fenghuang Waterfall (鳳凰瀑布), Lugu

Furong Waterfall (芙容瀑布), Guoxing

Guanyin Waterfall (觀音瀑布), Puli

Liangjiu Waterfall (良久瀑布), Puli

Longfeng (Dragon & Phoenix) Falls (龍鳳瀑布), Nantou

Longlin Waterfall (龍麟瀑布; 燕庵), Shanlinxi

Muguakeng Waterfall (木瓜坑大瀑布), Shuili

Nanshan Waterfall (南山瀑布 (夢谷瀑布)), Puli

Nenggao Waterfall (能高瀑布), Puli

Niubei Waterfall (牛埤瀑布), Shuili

Qinglong Waterfall (青龍瀑布), Shanlinxi

Quanyang Waterfall (春陽瀑布), Wulai

Rainbow Waterfall (彩虹瀑布), Dongpu

Shizitou (Rainbow) Waterfall (獅子頭瀑布; 彩虹瀑布) , Puli

Ruilong Waterfall (瑞龍瀑布), Zhushan

Sandie Waterfall (三疊瀑布), Mount Qilai South Peak

Shenquan Waterfall (聖泉瀑布), Guoxing

Shenxian Waterfall (神仙瀑布), Jiji

Shuanglong Waterfall (雙龍瀑布), Shuili

Shuishang Waterfall (水上瀑布), Puli

Songlongyan Waterfall (松瀧岩瀑布), Shanlinxi

Taiji Canyon Waterfalls (太極峽谷), Zhushan

Tianjing Waterfall  (天井瀑布), Zhushan

Tiebiluan Gorge (帖比倫峽谷), Wushe

Water Curtain Cave and Pinglai Falls (水濂洞, 坪瀨瀑布), Xinyi

Xiandong Waterfall (仙洞坪瀑布; Chessboard Rock (棋盤石), Zhongliao

Xianxiang Waterfall (仙鄉瀑布), Shuili

Xiaobantian Waterfall (小半天瀑布), Zhushan

Yinu Waterfall (乙女瀑布), Dongpu

Yumenguan Waterfall (玉門關瀑布), Puli

Yunlong (Cloud Dragon) Waterfall (雲龍瀑布), Dongpu

Zhiping Waterfall (知坪瀑布), Sun Moon Lake

Zhongkeng Waterfall (中坑瀑布), Puli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s